Český projektový den

Oslavili jsme vznik republiky

Každoroční projektový den, organizovaný jako vždy deváťáky vedenými třídní učitelkou Hanou Myslivcovou, byl letos věnován 100. narozeninám Československé republiky.

Celá akce byla zahájena o den dříve usazením památné lípy, sponzorované rodinou Kotulovou, na čemž se podíleli chlapci i dívky 7. a 8. třídy pod vedením pana učitele Vojtka. Kolem nové lípy jsme se pak všichni shromáždili a symbolicky strom přihrnuli zeminou.

Ve škole vyzdobené národními barvami jsme se věnovali především vědomostním a kuchařským disciplínám, které byly pojmenovány po významných českých osobnostech. Všechny třídy absolvovaly vědomostní kvíz, který prověřil znalosti žáků o českém filmu. Žáci II. stupně připravovali tradiční české chlebíčky a buchtičky se šodó. Všechny tyto dobroty žáci také sami zkonzumovali a ohodnotili své kuchařské dovednosti. Počasí nám přálo, a tak se některé sportovní disciplíny mohly odehrávat venku. Zejména hod oštěpem připomínal délkou hodů tradiční úspěšnou českou atletickou disciplínu. Některé hry sloužily k ověření naší pohotovosti a obratnosti, zejména u hry „jedna noha, dvě ruce” se žáci velice pobavili. Na povel museli změnit svůj postoj tak, aby se celá skupina žáků dotýkala země jen určeným počtem končetin. Také jsme zkoušeli schopnost koordinace pohybu a přesnost žáků při hodu na přesný cíl. Všechny disciplíny byly na závěr ohodnoceny a byli vyhlášeni celkoví vítězové. Mezi třídami prvního stupně vyhrála 4.C a na druhém stupni osmáci, kteří prokázali svou všestrannost.

S organizací celé akce žákům pomáhaly naše nepostradatelné maminky. Dík patří zejména paní Sobolové, dále paní Zaťkové a paní Kotulové, které pečovaly o bezpečí malých kuchtíků. Tyto akce vzbuzují mezi našimi žáky obrovský zájem, ba přímo nadšení, proto se již teď těší na další projektový den.

 

text Petr Vojtek

foto Naděžda Wierzgońová

 

Odkazy na zveřejnění v médiích:

https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/v-zs-frydecka-oslavili-republiku-ceskym-dnem-s-batou-a-zatopkovou-20181106.html

 

https://polar.cz/porady/havirovsky-expres/havirovsky-expres-27-10-2018-16-22-46

spustit v minutě 5:30

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni