INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1.9. 2021

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

29.8. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce. Od 1. 9. 2021 se všichni žáci učí ve škole. Školní družina je v normálním provozu. Výuka bude dne 1. září probíhat od 8:00 do 8:45 hodin.

ROUŠKY
Ve škole žáci nosí minimálně zdravotnickou roušku. Sundat si ji mohou, když sedí v lavici či jinde, během zpěvu a tělocviku nebo při obědě v jídelně.

VSTUP DO ŠKOLY
Žáci vstupují do školy od 7.40 do 8.00 h hlavním vchodem. Žáci, kteří jdou do ranní družiny, vstupují po zazvonění vchodem ze dvora do družiny.

Vstup do školy:
Žáci vstupují do školy od 7.40 do 8.00 h hlavním vchodem. Žáci, kteří jdou do ranní družiny, vstupují po zazvonění vchodem ze dvora do družiny.

Den testování (1.9., 6.9. a 9.9.)
Žáci se testují na začátku vyučování v 8 hodin ve třídě. Děti, které jdou ráno do družiny, mají roušku až do testování ve třídě v 8 hodin. Dětem 1. – 3. třídy mohou při testování asistovat rodiče, ti jdou s dětmi na testování v 8.00 h do jídelny.

POSTUP V PŘÍPADĚ PŘÍZNAKŮ COVID
Do školy vstupují jen děti zdravé. Objeví-li se u žáka příznaky nemoci během výuky, škola informuje zákonného zástupce, který žáka co nejdříve ze školy odveze. Telefonicky pak kontaktuje lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Alergie
Vstup do školy je žákům s příznaky chronické nemoci (alergická rýma, kašel apod.) umožněn, prokáže-li lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí. Uznáno bude i potvrzení odevzdané škole už v minulosti.

Žák v karanténě
Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola je v provozu, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole (úplata v družině se hradí).

TESTOVÁNÍ
Testování v prvních dvou týdnech září 2021 ukáže rozšíření  nákazy mezi žáky po prázdninách. První test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Netestují se
Testování nepodstupují žáci, kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Asistence při testování
U žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ a je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Provedení testování
Škola má antigenní testy zn. GENRUI. Zde je video a návod k testování:
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do koše, dostane o tom potvrzení a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy se zákonným zástupcem, který to telefonicky ohlásí lékaři. Žák se může vrátit do výuky po předložení negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o tom vydává lékař). Je-li i PCR test pozitivní, rodiče o tom informují školu, která situaci řeší s hygienickou stanicí.

(Platí jen 9. 9.: Také žáci, kteří s pozitivně testovaným žákem v předchozích 2 dnech byli ve třídě, opustí školu a podstoupí PCR test. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.)

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

STRAVOVÁNÍ
Vyzvedávat obědy nemohou osoby v izolaci nebo s nařízenou karanténou. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Obědy do jídlonosičů se vyzvedávají u výdejního okénka.

 

Mgr. Jiřina Sivá
ředitelka

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni