INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

30.4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od 3. 5. 2021 nedochází k žádným zásadním změnám. Výuka ve škole pro žáky 2. stupně zatím obnovena nebude. Nové jsou rozvrhy hodin, informace o testování, o autobusech a informace k výpadku elektrického proudu 3. 5.

NOVÉ - výpadek elektřiny 3. 5.
V pondělí 3. 5. dojde ve škole a okolí k přerušení dodávky elektřiny. Do školy bude u zadního vchodu pouštět paní školnice. Při příchodu do družiny prosím klepejte na dveře, případně zatelefonujte paní vychovatelce. Máte-li možnost, můžete si tento den děti z družiny vyzvednout dříve mimo obvyklý čas. Dětem prosím dejte do školy raději svetr, protože může být chladněji. Rozvrh hodin bude upraven, některé hodiny on-line výuky nebudou probíhat. Oběd pro děti, které se učí ve škole, se bude vydávat co nejdříve po přivezení do školy, aby polévka byla teplá. Jako hlavní jídlo se plánuje pizza.

NOVÉ – JÍZDNÍ ŘÁDY
Podle sdělení magistrátu platnost výlukových jízdních řádů všech linek MHD schválených do 12. 6. 2021 bude ukončena ke dni 2. 5. 2021 a počínaje dnem 3. 5. 2021 budou linky MHD provozovány dle standardních jízdních řádů.

NOVÉ - TESTOVÁNÍ
Od 3. 5. se žáci 1. stupně testují jen jednou za týden, a to v pondělí.
Školy nevydávají potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

V platnosti zůstává, že se netestuje osoba s negativním testem, který není starší 48 hod., nebo osoba, která prodělala onemocnění covid, a neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního testu. Netestují se ani osoby, které mají více než 14 dnů od druhého očkování.

STRAVOVÁNÍ
Pro odběr obědů je nutné je přihlásit prostřednictvím https://www.strava.cz/ nebo na telefonním čísle 722 974 571 v době od 11:00 do 12:30 h.
Žáci, kteří se učí ve škole, jdou na oběd s vyučujícím nebo vychovatelkou školní družiny v době od 11.35 do 13.00 h. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Žáci, kteří se učí doma na dálku, mají nárok na dotovaný oběd a mohou si jej vyzvednout do jídlonosiče od 13.00 do 14.00 hodin s dodržením nošení roušek a zachováním odstupů mezi osobami 2 m. Tito žáci se zdržují v jídelně jen po dobu výdeje oběda do nosiče.

VÝUKA 1. stupně
Vstup do školy: Žáci čekají na dvoře školy odděleně od ostatních tříd. Třídní učitelé 2.A a 3.A vyzvednou žáky v 7.40 a učitelka 5.A žáky vyzvedne v 7.45. Družinové děti vstupují do družiny podle domluvy rodičů s p. vychovatelkou. Děti nosí po celou dobu ve škole i družině roušku.
Pondělí a čtvrtek – dny testování: Děti, které jdou ráno do družiny, zazvoní na družinu, paní vychovatelky je pustí do budovy a děti odcházejí do tělocvičny se otestovat. Dětem 1. – 3. třídy mohou při testování asistovat rodiče, ti jdou do tělocvičny s dětmi. Pak dítě odchází do družiny.

Ostatní děti, které nechodí do družiny, vstupují do budovy v určených časech s učitelem. Učitelé je odvedou do třídy, kde se během 1. vyučovací hodiny testují. Děti 2. a 3. třídy s asistencí rodičů při testování vstupují do školy nejdříve v 7.40 a jdou se s rodiči testovat do tělocvičny, až potom jdou do třídy. 

 

Rozvrh hodin v týdnu od 3.5. do 7.5. 2021:

 

 

Výuka se uskuteční jak formou online, tak formou zadávání domácí práce. V časech uvedených v tabulce s rozvrhem je pro žáky povinné připojit se k výuce na dálku. Nezúčastní-li se žák, rodiče ho musí omluvit podle školního řádu. Práci mimo online hodiny žák provádí v libovolném čase, dodržet by měl pouze termín odevzdání práce.

 

KONTAKTY NA ŠKOLU
Potřebujete-li se na něco zeptat, upřesnit, něco vyřídit, můžete se obracet na školu:
Technické problémy s počítačem, zajištění výuky na dálku: jakub.pawlas@zsfrydecka.cz Organizační záležitosti: posta@zsfrydecka.cz, ředitelka školy: 739 202 833.

Případné další informace o výuce, nově vyhlášená opatření týkající se školy apod. budou průběžně umisťována na stránky školy a do elektronické žákovské knížky pro 2. stupeň.

 

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni