INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 1. 2022

1.1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 3. 1. 2022 se na všechny žáky těšíme opět ve škole. Škola je v normálním provozu. Pokud je z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku. Ostatní pokračují ve výuce ve škole. Pokud se škola od hygienické stanice dozví o vyhlášení karantény ve třídě, informuje o tom rodiče v elektronické žákovské knížce (v 1. – 3. třídě informuje mailem třídní učitel). Obědy pro žáky v karanténě lze vyzvednout od 12.00 do 12.30 hod.

Nová jsou jen pravidla pro testování:

Testování žáků od 3. 1. 2022

Postup při pozitivním antigenním testu žáka, který byl proveden ve škole:

Spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v

Pokud je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka pozitivní, KHS většinou rozhodně o karanténě třídy. V případě, že je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Nové pravidlo pro trasování kontaktů ve školách:

Zákonný zástupce žáka povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole. Škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS).

Nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech žáků a rizikových kontaktech covid pozitivních osob školou

Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Údaje zaslané školou v řádu hodin zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou do 24 hod rozeslány automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni