Kteří žáci docházejí do školy od 8. 6. 2020

Žáci 1. stupně přihlášení k pobytu ve škole od 25. 5. pokračují dále ve výuce ve škole. Mimo třídu žáci nosí roušku. V prostoru kolem školy je nutné zakrytí úst a nosu rouškou, pokud se aspoň 2 osoby nacházejí blíže než 2 metry (neplatí pro členy jedné domácnosti). Pro ostatní žáky 1. stupně dále pokračuje výuka na dálku.

 

Žákům 2. stupně bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost ve škole z těchto důvodů:

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení! V prostoru kolem školy je nutné zakrytí úst a nosu rouškou, pokud se aspoň 2 osoby nacházejí blíže než 2 metry (neplatí pro členy jedné domácnosti). V budově se žáci 2. stupně zdržují jen po nezbytně nutnou dobu a nosí roušku.

 

Vysvědčení

NEPŘEHLÉDNĚTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:
Známky, které žáci dostanou na vysvědčení, obdrží rodiče a žáci od třídních učitelů dne 8. 6. – žáci 1. stupně je dostanou způsobem, kterým obvykle dostávají úkoly ze školy, nejčastěji tedy mailem. Žáci 2. stupně budou mít k tomuto datu všechny známky v  iškole. PODÍVEJTE SE NA NĚ! Pokud byste známky k tomuto datu nedostali, upozorněte prosím třídního učitele.

 Pokud byste měli pocit, že známka neodpovídá Vašim výsledkům, máte od 8. 6 do 16. 6.  možnost:

  1. a) probrat vše na dálku s příslušným učitelem (kontakty obvyklé jako při zadávání úkolů na dálku), požádat například o mimořádnou práci, která by mohla ovlivnit hodnocení.
  2. b) požádat učitele o konzultaci ve škole s vysvětlením jeho hodnocení, případně s vypracováním nějaké práce, která by mohla ovlivnit hodnocení (Od 8. 6. mají možnost navštívit školu za účelem konzultace žáci 2. stupně).
  3. c) požádat ředitelku školy o přezkoušení (nejlépe mailem posta@zsfrydecka.cz či dopisem). Tuto možnost využijte prosím až po vyčerpání předchozích možností a rozhodně před vydáním vysvědčení.

Dne 17. 6. se ve škole uskuteční závěrečná konference s uzavřením známek za 2. pololetí.

Informace, jak se bude hodnotit na vysvědčení, je na stránkách školy v aktualitě HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ na konci roku 2019/2020. Pokyny k vyzvednutí vysvědčení ze školy později upřesníme.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni