Minisčítání

Od 1. října 2018 probíhá jedna z aktivit Českého statistického úřadu, která je určena žákům a
studentům základních a středních škol. Cílem projektu je zvyšovat statistickou gramotnost:
respondenti formou statistického šetření popisují svůj každodenní život. Výsledky jsou okamžitě
zpracovány pomocí sloupcových nebo kruhových diagramů:
https://www.czso.cz/csu/miniscitani
Zatím se tohoto projektu zúčastnilo téměř 14 tisíc žáků a studentů z celé České republiky, z naší školy
to již byli žáci 6.A, 7.A. 8.A a 9.A. Ostatní třídy se ještě můžou zapojit do 16. listopadu.

Mgr. Eva Bauerová

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni