Náš výlet do Olomouce

Dne 9. 6. jsme se my, 5.A, vypravili do Olomouce, a to vlakem. Vzhledem k tomu, že náš vlak vyrážel už v 6:54, dorazili jsme velmi brzy. Z olomouckého hlavního nádraží naše cesta směřovala Michalským stromořadím podél Mlýnského potoka až ke Korunní pevnůstce, ve které se nachází čtyři expozice zvané Pevnost poznání.

První, kterou jsme si prohlédli, nesla název Věda v pevnosti. V ní byla pomocí velkých komixových tabulí popsána historie této pevnůstky. Mně osobně toto patro zaujalo nejméně.

Další expozice Světlo a tma obsahovala různé hry se světlem, i tím UV, a planetárium, kde nám promítli 3D film o vesmíru. Opravdu jsem měla pocit, jako bych plula vesmírem mezi hvězdami! Pod termo kamerou jsem zkoumala svou tělesnou teplotu, vážně zajímavé.      

Ve třetím, předposledním patře, byla expozice Živá voda, kde se nacházel model koryta řeky, ve kterém byli umístěni zvětšení vodní živočichové jako je rak, všemožné ryby a brouci. Kromě tohoto toku zde byl také model sopky, který byl osvětlen LED světýlky, takže to vypadalo, že po ní stéká žhnoucí láva.

A nakonec Rozum v hrsti, poslední expozice s nejrůznějšími hlavolamy, názornou ukázku Pythagorovy věty,  s obrovským modelem oka a mozku a spoustou jiných, zajímavých věcí.   

Poté, co jsme si v Pevnůstce vše prohlédli, jsme se přesunuli do Šantovky, obchodního domu, na oběd.

Po dlouhé době jsem se svezla po jezdících schodech. 😊  

Odtud naše cesta mířila přes Horní náměstí kolem sloupu Nejsvětější Trojice, až do Zmrzlinária, kde jsme si dali výbornou, opravdu skvělou, zmrzlinu. Já konkrétně citronovou a mangovou, mňam!

Počasí bylo krásné, až na deset minut deště, který nás zastihl cestou zpět na vlak, vedle Olomouckého orloje. Naštěstí se bylo kde schovat.

Myslím, že jsme si tento výlet všichni moc užili, já tedy ano!

                                                                Klára Jadrná

                                                              (žákyně třídy 5.A)

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni