ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Výuka žáků od 22. do 29. 6.:

Probíhá obvyklá výuka ve škole (přihlášení žáci 1. stupně) i na dálku, soustředí se na češtinu, matematiku, případně angličtinu. Můžete očekávat především opakování, procvičování a více dobrovolných úkolů. Případné známky se už nezapočítávají do klasifikace

23.6. odevzdají učebnice žáci 9.A, v 5.A a 5.C pouze žáci odcházející na střední školu. Ostatní žáci odevzdávají učebnice až na začátku dalšího školního roku v září.

 

Hygienická pravidla: Do budovy vstupují skupiny žáků v určených časech tak, aby se zamezilo setkávání skupin (žáky na dvoře vyzvedá učitel). V prostoru kolem školy je nutné nosit roušku, pokud se aspoň 2 osoby nacházejí blíže než 2 metry (neplatí pro členy jedné domácnosti). Ve třídě žáci nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Ve společných prostorách školy se nosí roušky.

 

Poslední den školy 30. 6.

Předání vysvědčení se mohou zúčastnit žáci celé třídy. Po celou dobu pobytu ve škole je nutné mít roušku. Žáci odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, pokud ho již neodevzdali při dřívějším pobytu ve škole. 

Učitel pozve žáky k převzetí vysvědčení na konkrétní hodinu. Po ukončení setkání si žáci sbalí osobní věci a mohou jít domů. Obědy přivezou kolem 10.15 h, předpokládáme, že na oběd půjdou žáci, kteří jsou nyní přihlášeni ke vzdělávacím aktivitám ve škole a na oběd každý den chodí. Tito žáci zůstávají až do oběda ve škole, po obědě mohou pokračovat v pobytu ve škole jako v předchozích dnech (do 16 h). Pokud žák v poslední den nejde na oběd nebo odejde dříve než v předchozích dnech, nahlaste to prosím třídnímu učiteli.

 

Vyzvednutí vysvědčení

Pro vysvědčení, která si žáci nevyzvednou osobně v poslední den školy, je možné se stavit o prázdninách, nejlépe po telefonické domluvě. Sekretariát bude v provozu v pracovní dny od 8 do 12 h (mob. 739 202 824).

 

Milí rodiče a žáci, děkujeme Vám za ochotu a spolupráci!

Těšíme se na setkání ve škole v úterý 1. září 2020.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni