Pí den

Pí den

14.března slaví někteří matematici p den. Datum vzniklo použitím prvních tří cifer zápisu p v desítkové soustavě. Tradičně se konzumuje koláč, ale my jsme měli sušenky a dokonce dva dorty. Zasloužili se o to skvělí chlapci z 8.A, kteří tyto dobrůtky sami připravili a také se s námi o ně rozdělili.

Neslavili jsme pouze konzumací sladkostí. Zhruba týden před plánovanou hodinou se žáci rozdělili do skupin a pracovali na plakátech, které poté prezentovali v projektové hodině. V samotné hodině žáci řešili úkoly, ve kterých používali konstantu p: měřili obvod kruhu a ověřovali ho početně, museli vypočítat slovní úlohu týkající se povrchu válce, počítat obvody a obsahy kruhů a také si zapamatovat co nejvíce desetinných míst čísla p.

Nebylo důležité, která skupina vyhraje (i když jsme všichni tušili, kdo bude nejlepší). Velkou pochvalu si zaslouží všichni žáci 8.A za aktivní přístup k řešení úkolů, kreativitu a originální nápady při přípravě projektové hodiny.

Mgr. Eva Bauerová

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni