Zápis a výsledky členské schůze SRBŠ

Děkuji všem on-line účastníkům členské schůze. Byli jsme usnášeníschopní a zde je přiložen zápis ze schůze SRBŠ 2020/2021.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni