Zápis do 1. třídy

Ve dnech 9. a 10. dubna  od 12 - 18 hodin proběhne na naší škole zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019

S sebou je potřeba přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Co by mělo umět dítě při nástupu do školy?

Dobrá otázka, máte-li doma předškoláka. Co rozhodně umět nemusí – číst, psát a počítat, nebo obecněji – Vaše dítě nemusí umět nic, co je obsahem výuky 1.ročníku. To vše se teprve bude učit pod metodickou taktovkou třídní paní učitelky.

Co by tedy umět mělo?

Všechno, o čem je dosud psáno, lze trénovat a cvičit a tím dítě pozvolna připravit na zahájení nové životní etapy – nástup do školy. O tom, jak na to, se více dozvíte buď přímo při zápisu do
1. třídy, nebo na základě telefonicky dojednané konzultace se školní speciální pedagožkou.

K tomu, aby dítě dobře zvládlo tento velký krok, je také potřeba, aby bylo „zralé“, tzn. aby byl celý jeho organismus připravený. Proto se u zápisu do 1.třídy sledují signály o zralosti fyzické, rozumové,  emoční, sociální a také to, zda už má hlava vybráno, která hemisféra bude dominantní a to se pozná tak, že už je zřejmé, zda je pravák nebo levák.  Pro posouzení  a potvrzení  školní zralosti se lze obrátit na školské poradenské pracoviště – Pedagogicko – psychologickou poradnu, na kterou v případě potřeby dostanete kontakt přímo u zápisu.

 

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni