OP VK

Škola je zapojena do projektu „Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v základních školách“ , Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, celkový rozpočet projektu 11 332 760, 40 Kč.

Hlavním cílem projektu, do něhož je zapojeno celkem 9 havířovských základních škol, je podpora rozvoje a zkvalitnění výuky na základních školách zřizovaných statutárním městem Havířov prostřednictvím zavedení nových výukových metod a forem.

 Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
Tvorba moderních výukových materiálů, které budou digitalizovány a prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího portálu dány k dispozici všem školám zřizovaným statutárním městem Havířov.

Škola je zapojena do projektu „Vznik centra DVPP na území města Havířova“, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3, celkový rozpočet projektu 5 918 604, 96 Kč. Hlavním cílem projektu, do něhož jsou zapojeny 3 havířovské základní školy, je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky základních škol zřizovaných statutárním městem Havířov a jejich doškolení v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání prostřednictvím nabídky vzdělávacích aktivit.

Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
Zajištění lektorské činnosti vybraných kurzů z řad zaměstnanců školy pro vedení vzdělávacích aktivit pedagogů základních škol zřizovaným statutárním městem Havířov v nově vzniklém Centru pro DVPP na území města Havířova.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni