Učíme se pro život

 

Tradiční hodina může být o hodně zajímavější

Žáci a učitelé na ZŠ Frýdecké v Havířově – Bludovicích používají nejmodernější techniku díky 5 mil. dotaci, kterou se podařilo získat z Evropské unie na vlastní projekt Učíme se pro život.

Realizace projektu začala v září 2010 a byla dokončena v květnu tohoto roku. Bylo vytvořeno 7 odborných učeben vybavených interaktivní tabulí, dataprojektorem, multimediální katedrou a nábytkem. Dále byla zařízena počítačová učebna s 30 žákovskými pracovišti a dílna s pracovními stoly a nářadím. Některé kabinety byly vybaveny těmi nejmodernějšími a nejnázornějšími pomůckami.

Tradiční hodina se stává pro učitele i děti 1. a 2. stupně naší ZŠ o hodně zajímavější.

Svědčí o tom nadšení angličtinářky p. uč. Bc. H. Myslivcové, která si připravuje vlastní prezentace v power – pointu, při kterých si děti zopakují slovní zásobu a gramatiku, promítá zápis do sešitu – nezdržuje se psaním na tabuli rukou, pouští přes internet anglické písničky, pohádky, poslech, dále používá CD přímo k učebnicím, kdy děti pracují s interaktivním perem, např. přiřazují slovíčka k obrázkům, dopisují, hrají různé hry- no prostě je to super! A co je nejlepší odměnou pro p. učitelku- spokojené děti, které mají zpestřenou výuku moderní metodou a technikou.

Za zdárnou realizaci bychom chtěli poděkovat všem členům realizačního týmu, Magistrátu města Havířova, který se podílí na spolufinancování tohoto projektu a hlavně všem vyučujícím a žákům za trpělivost při realizaci.

ZŠ Frýdecké v Havířově – Bludovicích se podařilo získat 5 miliónů z Evropské unie na vlastní projekt „ Učíme se pro život „.

Realizace projektu začala v září roku 2010 a bude dokončena v květnu 2011. Pracovníci firmy postupně do 7 odborných učeben instalují interaktivní tabule s dataprojektorem, ozvučením, multimediální katedrou a nábytkem. Byla také vytvořena žákovská dílna s pracovními stoly, vybavená nábytkem a vzduchotechnikou, dále byla zařízená počítačová učebna s 30 žákovskými pracovišti.

Žáci a učitelé zvládají přesuny v době instalací na výbornou, začínají se postupně seznamovat s novou technologií – vždyť cílem projektu je dosáhnout maximální kvality výuky žáků a dát vyučujícím možnost tvorby vlastních digitálních učebních materiálů, využití moderních interaktivních učebnic, přístup k velkému množství map, animací, výukových videí a dalších obrazových materiálů.

Projekt se uskutečňuje v rámci Regionálního operačního programu výzvy č. 2. 1 – 08 Modernizace výuky. Na financování se podílí také Magistrát města Havířova, který do projektu vloží 7, 5 % celkové částky.

Realizujeme projekt moderní školy „Učíme se pro život“

ZŠ Frýdecké se podařilo získat 5 milionů Kč z Evropské unie na vlastní projekt „Učíme se pro život“.

Jeho cílem je modernizace výuky, tedy vybavení 7 odborných učeben interaktivními tabulemi s dataprojektorem, ozvučením, multimediální katedrou a nábytkem, a vytvoření odborné učebny dílen. Součástí projektu je rovněž pořízení odborných přístrojů, interaktivních učebnic, hudebních nástrojů a pomůcek do fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a jazyků. Dále bude nově vytvořena počítačová učebna s 30 žákovskými pracovišti s možností práce s výukovýale ne mi programy v mnoha předmětech a samostatné práce každého žáka třídy na vlastním počítači.

Projekt žákům přinese zajímavou výuku s použitím praktických pokusů, výzkumných projektů a moderní interaktivní techniky, zejména však posílení čtenářské a počítačové gramotnosti, zkvalitnění a rozšíření environmentální výuky a výuky přírodovědných předmětů a zkvalitnění řemeslné zručnosti. Cílem projektu je dosáhnout maximální kvality výuky žáků, která navíc umožní aktivní a tvůrčí přístup dětí k vykládanému učivu, vzbudí jejich zájem o běžnou výuku i jednotlivé vědní obory. Nové interaktivní tabule přinášejí učitelům možnost tvorby vlastních digitálních učebních materiálů, využití moderních interaktivních učebnic, přístup k velkému množství map, animací, výukových videí a dalších obrazových materiálů.

Realizace projektu proběhne od října 2010 do května 2011.

Projekt se uskutečňuje v rámci Regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 2.1 – 08 Modernizace výuky. Na financování se podílí také Magistrát města Havířova, který do projektu vloží 7,5% celkové částky. Děkujeme za tuto podporu.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni