Krásná jako kvítka * International competition

CZ

Nejznámější akcí školy je mezinárodní dětská výtvarná soutěž v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka…“, jejíž vrcholem je zářijová výstava nejlepších prací v KD L. Janáčka. Od začátku její existence v roce 1990 se jí zúčastnily děti z mnoha zemí světa – ČR, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Německa, USA, Austrálie, Srbska a Slovinska, Argentiny, Kazachstánu, Thajska, z Finska, Švédska, Číny a Indie. Každý rok je vyhlášeno nové téma. Záštitu přebírají významné osobnosti našeho kulturního a společenského života.

V minulých letech to byli fyzik a astronom RNDr. Jiří Grygar, cestovatel Ing. Miroslav Zikmund, skladatel Petr Eben, PhDr. Milan Uhde, ministři školství Mgr. Eduard Zeman, PhDr. Petr Piťha, mluvčí prezidenta PaedDr. Ladislav Špaček, místopředseda federální vlády ČSFR RNDr. Jozef Mikloško, hudební skladatel Ilja Hurník, známý spisovatel a pedagog, bývalý ředitel ZOO Praha prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, spisovatelka a scénáristka Markéta Zinnerová, zahraniční zpravodajka Petra Procházková, architekt a herec David Vávra, cestovatel, scénárista, spisovatel a český „Däniken“ PhDr. Arnošt Vašíček, známý český malíř, ilustrátor dětských knížek a odborník na čerty, ďábly a pohádkové bytosti akad. mal. Karel Franta, herečka a malířka Iva Hüttnerová, atletka a olympijská vítězka Šárka Kašpárková, ilustrátor dětských knížek akademický malíř Gabriel Filcík, režisér dětských filmů a pohádek Václav Vorlíček, první Čech na Mt. Everestu Leopold Sulovský, ilustrátorka dětských knížek Lucie Siefertová, meteoroložka a redaktorka počasí České televize Barbora Tobolová, kapela Kryštof s frontmanem a hercem Národního divadla Richardem Krajčem, naposledy to byl dakarský závodník Tomáš Tomeček.                                                                                                           

Mnohé z těchto osobností školu a výstavu také osobně navštívily. V minulých letech výstava putovala také do Náprstkova muzea v Praze, ve spolupráci s Muzeem Andy Warhola do Medzilaborců nebo do Českého centra ve Varšavě, všude se děti naší školy postaraly také o kulturní program vernisáže. V roce 2002 a 2004 byla výstava zapůjčena do Austrálie, kde vzbudila velký ohlas. Návštěvníci nejprve nevěřili, že se jedná o obrázky dětí školního věku, poté s uznáním hovořili o úrovni výuky výtvarných činností u nás. V roce 2008 se vybrané obrázky z minulých ročníků přesunuly na výstavu do Harlow v Anglii, později znovu do Melbourne v Austrálii a do města Kielce v Polsku.

EN

The school's most famous event is the international children's art competition in the field of drawing and graphics "Beautiful as a flower...", the highlight of which is the September exhibition of the best works in the KD L. Janáček. From the beginning of its existence in 1990, children from many countries of the world participated in it - the Czech Republic, Slovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Ukraine, Belarus, Romania, Germany, the USA, Australia, Serbia and Slovenia, Argentina, Kazakhstan, Thailand, from Finland, Sweden, China and India. A new theme is announced every year. Prominent personalities of our cultural and social life take the patronage.

In previous years, they were the physicist and astronomer RNDr. Jiří Grygar, traveler Ing. Miroslav Zikmund, composer Petr Eben, PhDr. Milan Uhde, Minister of Education Mgr. Eduard Zeman, PhD. Petr Piťha, spokesman for the president PaedDr. Ladislav Špaček, Deputy Prime Minister of the Federal Government of Czechoslovakia RNDr. Jozef Mikloško, music composer Ilja Hurník, well-known writer and teacher, former director of ZOO Prague prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, writer and screenwriter Markéta Zinnerová, foreign correspondent Petra Procházková, architect and actor David Vávra, traveler, screenwriter, writer and Czech "Däniken" PhDr. Arnošt Vašíček, well-known Czech painter, illustrator of children's books and expert on devils, devils and fairy-tale creatures acad. he had Karel Franta, actress and painter Iva Hüttnerová, athlete and Olympic winner Šárka Kašpárková, illustrator of children's books, academic painter Gabriel Filcík, director of children's films and fairy tales Václav Vorlíček, the first Czech on Mt. Everest Leopold Sulovský, illustrator of children's books Lucie Siefertová, meteorologist and Czech TV weather editor Barbora Tobolová, the band Kryštof with frontman and actor of the National Theater Richard Krajč, most recently it was Dakar racer Tomáš Tomeček.

Many of these personalities also visited the school and the exhibition in person. In previous years, the exhibition also traveled to the Náprstk Museum in Prague, in cooperation with the Andy Warhol Museum to Medzilaborce or the Czech Center in Warsaw, where the children of our school also took care of the cultural program of the opening. In 2002 and 2004, the exhibition was loaned to Australia, where it created a great response. At first, the visitors did not believe that these were pictures of school-age children, then they spoke with appreciation about the level of teaching art activities here. In 2008, selected pictures from previous years moved to the exhibition in Harlow, England, later again in Melbourne, Australia and in the city of Kielce, Poland.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.