30. ročník

Vážení výtvarníci, učitelé a žáci,

letošní 30. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka…“ se prodlužuje do příštího roku. Uzávěrka bude 7. května 2021. Téma "Pohádka" zůstává stejné. Již zaslaná výtvarná díla budou vyhodnocena spolu s pracemi zaslanými v příštím školním roce. 

V září 2020 budou ve výstavní síni L. Janáčka v Havířově-Podlesí umístěny práce z bohatého archivu soutěže za minulých 30 let. Seznam letošních vystavených prací bude na konci srpna 2020 na těchto stránkách.

 

Dear art teachers, dear pupils,
this year´s international art competition „Beautiful like flowers…“ is being extended until next year. The deadline will be in May 7th, 2021. The works of art can be delivered now but it is also possible to send them before the deadline next year. In September this year, there will be an exhibition of works from previous years in the exhibition hall.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni