O škole

Přátelské prostředí pro žáky, rodiče i učitele, dobré vztahy
Vysoká úspěšnost přijetí na střední školy
Individuální přístup ke všem dětem 
Každý má možnost uplatnit své dovednosti a nadání
Všestrannost znamená být úspěšný v každé životní situaci
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Moderní třídy s interaktivní tabulí, venkovní Třída v přírodě, speciálně vybavené učebny počítačová, přírodovědná, hudební, jazyková a výtvarný ateliér, využití přírodního okolí školy 
Výuku rozšiřují výchovně-vzdělávací akce a projekty: Dětské radovánky, Vánoční koncert, Projektové dny, Básnické jiskření, školní Superstar, účast v mezinárodních výtvarných soutěžích, olympiádách, sportovních turnajích, řada kroužků
Angličtina - navýšení hodin již od 1. třídy, volitelný předmět Anglická konverzace
Od 7. třídy výběr druhého cizího jazyka (ruština-němčina)
Posílení hodin češtiny na rozvoj komunikačních dovedností, podpora čtenářství 
Práce v pěveckém sboru, vystupování na dětských školních koncertech
Po vyučování výuka hry na hudební nástroje (vyučují učitelé ZUŠ)
Velmi dobře vybavená grafická a keramická dílna
Přímo ve škole výstavy výtvarných umělců a stálá školní galerie
Pořádání mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka…“ s účastí mnoha zemí
Předmět Dějiny kultury zaměřený na rozvoj estetického cítění, poznání historických epoch vývoje lidstva, výtvarného umění, architektury, rozšíření témat dějepisu 
Navýšení hodin výpočetní techniky (od 5. třídy)
Výuka od začátečníka k tvorbě praktických produktů - filmů, videí, letáků
Volitelný předmět zaměřený na lepší a rychlejší práci s PC (psaní všemi deseti) 
Využití tělocvičny, moderního hřiště i areálu školy a krásného přírodního okolí
Účast na městských a krajských turnajích a soutěžích
Výuka plavání (1. stupeň) a lyžařský kurz (7. ročník)
Vystoupení na Radovánkách s hudebním, tanečním a sportovním programem dětí 
Ke škole ráno přijíždějí speciální školní spoje – autobusy č. 406 a 416. Školu navštěvují děti z celého města i z okolí (Dolní Datyně, Životice, Horní Bludovice, Kaňovice, Soběšovice, Albrechtice…) 
Škola funguje jako poradenské místo pro žáky, rodiče i učitele.
Speciální pedagog poskytuje pomoc dětem s výukovými problémy, dyslektikům, dysgrafikům i jejich rodičům, organizuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství a tvoří ucelený program Profesní orientace pro 6.-9. ročník, kdy probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientace ve světě práce, diagnostika k možnostem dalšího vzdělávání a povolání.
Výchovný poradce také věnuje pozornost problémům v chování a prospěchu žáků, poskytuje poradenství v oblasti učebních postupů, při školním neúspěchu, při prevenci a řešení sociálně patologických jevů
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.