Školní družina

Informace pro rodiče

Naše školní družina je součástí školy, která se nachází na okraji města v pěkném, klidném prostředí, obklopena přírodou. V letošním školním roce má 4 oddělení. Je vybavena moderním nábytkem a spoustou her, hraček, knih, didaktických, výtvarných a jiných pomůcek i audiovizuální techniky. O děti se starají kvalifikované vychovatelky, pro které jsou děti na prvním místě. Spolu s vedením školy vytvářejí takové prostředí, v němž se děti cítí bezpečně a spokojeně, ve kterém mohou rozvíjet své vlohy a nadání, odpočívat i aktivně  trávit  volný čas, navazovat a rozvíjet kamarádství a udržovat přátelskou atmosféru.

 

Oddělení ŠD

1.oddělení  - 1.tř. a část 2.tř.

Umístění : 1.patro přístavbové části školy – v 15.30 hod.přesun do ŠD v přízemí

Vedoucí vychovatelka : Blažena Paseková

Telefon : 736 466 304

2.oddělení – část 2.tř. a 4.tř.

Umístění : přízemí přístavbové části školy

Vychovatelka : Bc. Kateřina Gryczová

Telefon : 596 414 242   /   737 958 004

3.oddělení – 3.tř.

Umístění : přízemí přístavbové části školy

Vychovatelka : Tereza Michalčíková

Telefon : 596 414 242   /   732 504 209

4.oddělení – 1.,2.,3.tř.

Umístění : odloučené pracoviště ZŠ Občanská v Dolních Datyních

Vychovatelka : Mgr. Jana Svobodová

Telefon : 596 518 351

 

Provoz ŠD Frýdecká

Ranní provoz : 6.00  -  8.00 hod.

Odpolední provoz : 11.35  -  16.30 hod.

V době od 13.45 – 14.45 hod. není možnost vyzvedávat žáky ze ŠD ( pobyt venku, popř. jiné aktivity )    

Provoz je zajištěn v jednotlivých odděleních. Ke spojování oddělení dochází při ranním provozu ŠD a po 15.30 hod. Provoz v této době je zajištěn v ŠD I. v přízemí.

 

Poplatek

za ŠD činí 200 Kč za měsíc na jednoho žáka. Platba probíhá bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách / viz. Vnitřní řád ŠD/

 

Zájmové kroužky

v rámci ŠD : „Výtvarné činnosti“ – B. Paseková

                   „Sportováníčko“  -       K. Gryczová

Dlouhodobý projekt „Svačinu si chystám sám“ :
1.oddělení – B. Paseková

Den a čas konání kroužků bude upřesněn na přelomu září a října.    

 

 

 

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni