Družina

Informace pro rodiče
Naše školní družina je součástí školy, která se nachází na okraji města v pěkném přírodním prostředí. O spokojenost Vašich dětí se starají kvalifikované vychovatelky.

Provoz školní družiny:
Ranní provoz: 6.00 – 7.50 hod
Odpolední provoz: 11.25 – 16.30 hod
Žádáme rodiče, aby v době od 13.45 do 14.45 hod nevyzvedávali žáky ze školní družiny / vycházky, různé zájmové činnosti…./.

V letošním školním roce 2017/18 má školní družina celkem 5 oddělení s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení – vychovatelka Blažena Paseková, tel. č. 596414240, 736 466 304
2. oddělení – vedoucí vychovatelka Eva Grygarová, tel. č. 596414242, 737 958 004
3. oddělení – vychovatelka Renáta Enenkelová ,tel. č. 596414242, 737958004
4. oddělení – vychovatelka Kateřina Gryczová, tel. č. 732504209
5. oddělení – vychovatelka Jana Svobodová – odloučené pracoviště v D. Datyních, tel. č. 596815351

 

Umístění jednotlivých oddělení školní družiny:

  1. odděleníse nachází v 1. poschodí v přístavbové části školy /vychovatelka B. Paseková - žáci 1.A/
  2. 2.a 3. odděleníje umístěno v přízemí přístavbové části /vychovatelka E. Grygarová - část žáků 2.A  a 3.C , vychovatelka R. Enenkelová - část žáků 2.A a 3.A/
  3. odděleníje v prostorách 2.A ve škole /vychovatelka K. Gryczová - žáci 4.A a 4.C/
  1. oddělení se přesouvá ve 14: 55 hod do prostor školní družiny 2. a 3. oddělení, 1. oddělení se spojuje od 15:45 hod taktéž v prostorách 2. a 3. oddělení.

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za měsíc na jednoho žáka. Platba probíhá bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách dle VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni