Družina

Informace pro rodiče
Naše školní družina je součástí školy, která se nachází na okraji města v pěkném přírodním prostředí. O spokojenost Vašich dětí se starají kvalifikované vychovatelky.

Provoz školní družiny:
Ranní provoz: 6:00- 8.00
Odpolední provoz: 11:35 – 16:30 hod
Žádáme rodiče, aby v době od 13.45 do 14.45 hod nevyzvedávali žáky ze školní družiny / vycházky, různé zájmové činnosti…./.
V letošním školním roce 2019/20 má školní družina celkem 5 oddělení s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení – vychovatelka Blažena Paseková, tel. č., 736 466 304
2. oddělení – vedoucí vychovatelka Eva Grygarová, tel. č. 732504209
3. oddělení – vychovatelka Renáta Enenkelová tel. č. 596414242, 737958004
4. oddělení – vychovatelka Kateřina Gryczová, tel. č. 59 6414242, 737958004
5. oddělení – vychovatelka Jana Svobodová – odloučené pracoviště v D. Datyních, tel. č. 596815351


Umístění jednotlivých oddělení školní družiny:
1. oddělení se nachází v 1. poschodí v přístavbové části školy, vychovatelka B. Paseková - žáci 2.A
2. a 3. oddělení je umístěno v přízemí přístavbové části, vychovatelka K. Gryczová - část žáků 3.A a 4.C, vychovatelka R. Enenkelová - žáci 1.A
4. oddělení je v prostorách 3.A ve škole, vychovatelka E. Grygarová - část žáků 3.A a žáci 4.A 

Přesuny:
4. oddělení se přesouvá ve 14:55 hod. do prostor školní družiny 2.A
3. oddělení, 1. oddělení se spojuje od 15:45 hod. taktéž v prostorách 2. a 3. oddělení. 

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za měsíc na jednoho žáka. Platba
probíhá bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách dle VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni