Družina

Informace pro rodiče
Naše školní družina je součástí školy, která se nachází na okraji města v pěkném přírodním prostředí. O spokojenost Vašich dětí se starají kvalifikované vychovatelky.

Provoz školní družiny:
Ranní provoz: 6.00 – 7.50 hod
Odpolední provoz: 11.25 – 16.30 hod
Žádáme rodiče, aby v době od 13.45 do 14.45 hod nevyzvedávali žáky ze školní družiny / vycházky, různé zájmové činnosti…./.

 

V letošním školním roce 2017/18 má školní družina celkem 5 oddělení s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení – vychovatelka Blažena Paseková, tel. č. 596414240, 736 466 304
2. oddělení – vedoucí vychovatelka Eva Grygarová, tel. č. 596414242, 737 958 004
3. oddělení – vychovatelka Renáta Enenkelová ,tel. č. 596414242, 737958004
4. oddělení – vychovatelka Kateřina Gryczová, tel. č. 732504209
5. oddělení – vychovatelka Jana Svobodová – odloučené pracoviště v D. Datyních, tel. č. 596815351

Po rekonstrukci školního bytu jsme získali pro 1. oddělení  krásné nové prostory. Od 2. pololetí školního roku proto dochází ke změně v organizaci školní družiny.

1.oddělení se přemístí do nových prostor v 1. poschodí přístavbové části.

2. a 3. oddělení bude v prostorách stávající družiny.

K přesunu dojde u 4. oddělení, které se přemístí do 1. A třídy.

4. oddělení se spojí od 14.55 hod v prostorách 2. a 3. oddělení.

1. oddělení se přesune do prostor 2. a 3. oddělení v 15. 45 hod.

Poplatek za školní družinu činí 200,- za měsíc na jednoho žáka. Platba probíhá bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách dle VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKONÍ DRUŽINY

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni