Jídelna

Obědy se k nám dovážejí ze ZŠ Moravská. Platby se stahují z účtu. Obědy na další den se dají odhlásit telefonicky do 12.30. Jídlo se vydává od 11.25 do 13.30 h, v první den nemoci dítěte i do jídlonosičů. Trvá-li nepřítomnost dítěte i v dalším měsíci, musíte obědy znovu odhlásit na začátku každého měsíce.

Naše jídelna Vám v novém školním roce nabízí On-Line systém objednávání nebo odhlašování stravy, který je k dispozici 24h denně, včetně dnů pracovního volna i státních svátků na adrese http://www.strava.cz. Chcete-li přihlašovat nebo odhlašovat dětem obědy z pohodlí Vašeho domova, zaměstnání či odkudkoliv mobilním telefonem, pak postupujte podle následujícího návodu:

Kontaktujte účetní školní jídelny pro zaregistrování do systému (tel.: +420 596 884 555)

Pečlivě si prostudujte nápovědu k používání systému.

 

Stravování v době nepřítomnosti žáka (informace pro rodiče)

Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může ji vyzvednout do nosiče jídel pouze první den žákovy nepřítomnosti ve škole, za podmínek určených školní jídelnou v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je školní jídelna povinna se ze zákona řídit (MZ č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2003 Sb., vyhláška MZ            č. 602/2006 Sb., MŠMT č. 107/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)         č. 852/2004, o hygieně potravin).

Zákon MŠMT č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 119 – v zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole – školní jídelna stravuje žáky za zvýhodněnou cenu stravného (do ceny oběda zahrnujeme pouze náklady na potraviny), pokud si rodiče (zákonní zástupci žáků) přejí stravu odebírat, i když žák není ve škole přítomen, bude ŠJ účtovat žákům cenu oběda v plných nákladech, které se skládají         z nákladů na potraviny, nákladů na věcnou a osobní režii. Plné náklady na oběd budou účtovány i těm žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří v době nepřítomnosti žáka ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

Stravu do nosiče jídel (pouze v první den žákovy nepřítomnosti ve škole) lze vyzvednout     od 12.00 do 12.20, tzn. mimo obědy žáků.

Odhlašování obědů (ve školní jídelně ZŠ Moravské)

ODHLAŠOVÁNÍ  provádějte nejpozději DEN PŘEDEM DO 12.30.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.