Lidé ve škole

Vedení školy

Funkce
Jméno a přijmení
               Kontakt
Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Sivá
                  posta(a)zsfrydecka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Monika Gelnarová
monika.gelnarova(a)zsfrydecka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Naděžda Wierzgońová
nada.wierzgonova(a)zsfrydecka.cz


 Sekretářka školy, ekonomka školy, školnice 

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Ekonomka
Nikol Radoňová
 nikol.radonova(a)zsfrydecka.cz
Sekretářky
Petra Tylšarová
Nikol Radoňová (v zastoupení)
petra.tylsarova(a)zsfrydecka.cz
nikol.radonova(a)zsfrydecka.cz
Školnice
Jarmila Ožanová
 jarmila.ozanova@zsfrydecka.cz

 

Školní poradenské pracoviště

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Febrová 

irena.febrova(a)zsfrydecka.cz
778 147 335  (pracovní)

Speciální pedagog Mgr. Marie Komárová 

731 105 787

Školní metodik prevence Mgr. Martina Mlčochová

martina.mlcochova(a)zsfrydecka.cz
597 457 971 (sborovna 1.stupně)

 

Třídní učitelé I. stupeň

 

Třída
Jméno a příjmení
Kontakt
1.A Mgr. Iveta Sarganková iveta.sargankova(a)zsfrydecka.cz
2.A Mgr. Magdaléna Veřmiřovská magdalena.vermirovska(a)zsfrydecka.cz, webové stránky
3.A Mgr. Lenka Žůrková lenka.zurkova(a)zsfrydecka.cz
4.A Mgr. Šárka Ožanová sarka.ozanova(a)zsfrydecka.cz
5.A Mgr. Lenka Jasenská lenka.jasenska(a)zsfrydecka.cz 
5.C Mgr. Markéta Jaworská marketa.jaworska(a)zsfrydecka.cz


Třídní učitelé II. stupeň

Třída
Jméno a příjmení
Kontakt
6.A Mgr. Petr Volný petr.volny(a)zsfrydecka.cz
6.B Mgr. Jakub Pawlas jakub.pawlas(a)zsfrydecka.cz, 734 852 012
7.A Bc. Hana Myslivcová  hana.myslivcova(a)zsfrydecka.cz
8.A Mgr. Eva Bauerová  eva.bauerova(a)zsfrydecka.cz
9.A Mgr. Petr Vojtek petr.vojtek(a)zsfrydecka.cz
9.B Mgr. Radmila Slonková  radmila.slonkova(a)zsfrydecka.cz

 

Netřídní učitelé

Jméno a příjmení
Kontakt
Vyučované předměty
Mgr. Kateřina Onderková katerina.onderkova(a)zsfrydecka.cz    jazyk německý
Mgr. Jolanta Tomiczková jolanta.tomiczkova(a)zsfrydecka.cz   jazyk ruský, přírodopis
Mgr. Tomáš Onderka tomas.onderka(a)zsfrydecka.cz  občanská výchova, dějepis
Lucie Chroboczková lucie.chroboczková(a)zsfrydecka.cz anglický jazyk, vlastivěda, VV, PČ

 

Asistentky pedagoga

Jméno a příjmení
Kontakt
Ing. Hana Smolková hana.smolkova(a)zsfrydecka.cz                 
Michaela Godziková, DiS michaela.godzikova(a)zsfrydecka
Petra Čížová petra.cizova(a)zsfrydecka.cz
Lenka Tarasovičová lenka.tarasovicova(a)zsfrydecka.cz


Vychovatelky školní družiny/učitelé

Jméno a příjmení Kontakt
Blažena Paseková tel. č. 736 466 304, blazena.pasekova(a)zsfrydecka.cz
Bc. Kateřina Gryczová tel. č. 737 958 004, katerina.gryczova(a)zsfrydecka.cz
Tereza Michalčíková tel. č. 732 204 509, tereza.michalcikova(a)zsfrydecka.cz


 

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni