Lidé ve škole

Vedení školy

Funkce
Jméno a přijmení
               Kontakt
Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Sivá
                  posta(a)zsfrydecka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Monika Gelnarová
monika.gelnarova(a)zsfrydecka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Naděžda Wierzgońová
nada.wierzgonova(a)zsfrydecka.cz


 Sekretářka školy, ekonomka školy, školnice 

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Ekonomka
Kateřina Kufová
 
Sekretářka
Petra Tylšarová
petra.tylsarova(a)zsfrydecka.cz
Školnice
Jarmila Ožanová
 

 

Školní poradenské pracoviště

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Febrová 

irena.febrova(a)zsfrydecka.cz

599 524 904 (kabinet VP);

599 524 902 (sborovna 2.stupně);

596 411 325 (sekretariát)

Speciální pedagog Mgr. Marie Komárová 

731 105 787

Školní metodik prevence Mgr. Martina Mlčochová

martina.mlcochova(a)zsfrydecka.cz

599 524 906 (sborovna 1.stupně)

596 411 325 (sekretariát)

 

Třídní učitelé I. stupeň

 

Třída
Jméno a příjmení
Kontakt
1.A Mgr. Magdaléna Veřmiřovská

magdalena.vermirovska(a)zsfrydecka.cz, webové stránky

2.A Mgr. Lenka Žůrková lenka.zurkova(a)zsfrydecka.cz
3.A Mgr. Iveta Sarganková   iveta.sargankova(a)zsfrydecka.cz
4.A Mgr. Lenka Jasenská lenka.jasenska(a)zsfrydecka.cz
4.C Mgr. Martina Mlčochová martina.mlcochova(a)zsfrydecka.cz 
5.A Mgr. Šárka Ožanová sarka.ozanova(a)zsfrydecka.cz
5.C Mgr. Markéta Jaworská marketa.jaworska(a)zsfrydecka.cz


Třídní učitelé II. stupeň

Třída
Jméno a příjmení
Kontakt
6.A Bc. Hana Myslivcová  hana.myslivcova(a)zsfrydecka.cz
7.A Mgr. Eva Bauerová  eva.bauerova(a)zsfrydecka.cz
8.A Mgr. Petr Vojtek petr.vojtek(a)zsfrydecka.cz
8.B Mgr. Radmila Slonková  radmila.slonkova(a)zsfrydecka.cz
9.A Mgr. Petr Volný  petr.volny(a)zsfrydecka.cz

 

Netřídní učitelé

Jméno a příjmení
Kontakt
Vyučované předměty
Mgr. Kateřina Onderková katerina.onderkova(a)zsfrydecka.cz    jazyk německý
Mgr. Jolanta Tomiczková jolanta.tomiczkova(a)zsfrydecka.cz   jazyk ruský, přírodopis
Mgr. Jakub Pawlas  jakub.pawlas(a)zsfrydecka.cz tělesná výchova, informatika
Mgr. Tomáš Onderka tomas.onderka(a)zsfrydecka.cz  občanská výchova, dějepis
Mgr. Mária Tvrdá maria.tvrda(a)zsfrydecka.cz  český jazyk, matematika, AJ

 

Asistentky pedagoga

Jméno a příjmení
Kontakt
Ing. Hana Smolková hana.smolkova(a)zsfrydecka.cz                 
Michaela Godziková, DiS michaela.godzikova(a)zsfrydecka
Lucie Pačová lucie.pacova(a)zsfrydecka.cz
Jana Tichánková jana.tichankova(a)zsfrydecka.cz


Vychovatelky školní družiny/učitelé

Jméno a příjmení Kontakt
Eva Grygarová  tel. č. 732504209, eva.grygarova(a)zsfrydecka.cz
Blažena Paseková  tel. č. 736466304, blazena.pasekova(a)zsfyrdecka.cz
Renáta Enenkelová  tel. č. 737958004, renata.enenkelova(a)zsfrydecka.cz
Bc. Kateřina Gryczová  tel. č. 737958004, katerina.gryczova(a)zsfrydecka.cz


 

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni