Lidé ve škole

Vedení školy

Funkce
Jméno a přijmení
               Kontakt
Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Sivá
                  posta@zsfrydecka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Monika Gelnarová
monika.gelnarova@zsfrydecka.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Naděžda Wierzgońová
nada.wierzgonova@zsfrydecka.cz


 Sekretářka školy, ekonomka školy, školnice 

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Ekonomka
Kateřina Kufová
 
Sekretářka
Petra Tylšarová
petra.tylsarova@zsfrydecka.cz
Školnice
Jarmila Ožanová
 

 

Školní poradenské pracoviště

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Febrová 

irena.febrova@zsfrydecka.cz

599 524 904 (kabinet VP);

599 524 902 (sborovna 2.stupně);

596 411 325 (sekretariát)

Speciální pedagog Mgr. Marie Komárová 

731 105 787

Školní metodik prevence Mgr. Martina Mlčochová

mlcochova@zsfrydecka.cz

599 524 906 (sborovna 1.stupně)

596 411 325 (sekretariát)

 

Třídní učitelé I. stupeň

 

Třída
Jméno a příjmení
Kontakt
1.A Mgr. Magdaléna Veřmiřovská vermirovska@zsfrydecka.cz  http://www.paniucitelka.estranky.cz/
2.A Mgr. Lenka Žůrková zurkova@zsfrydecka.cz
3.A Mgr. Iveta Sarganková   sargankova@zsfrydecka.cz
4.A Mgr. Lenka Jasenská jasenska@zsfrydecka.cz
4.C Mgr. Martina Mlčochová mlcochova@zsfrydecka.cz 
5.A Mgr. Šárka Ožanová ozanova.sarka@zsfrydecka.cz
5.C Mgr. Markéta Jaworská jaworska@zsfrydecka.cz


Třídní učitelé II. stupeň

Třída
Jméno a příjmení
Kontakt
6.A Bc. Hana Myslivcová  hana.myslivcova@zsfrydecka.cz
7.A Mgr. Eva Bauerová  eva.bauerova@zsfrydecka.cz
8.A Mgr. Petr Vojtek petr.vojtek@zsfrydecka.cz
8.B Mgr. Radmila Slonková  slonkova@zsfrydecka.cz
9.A Mgr. Petr Volný  petr.volny@zsfrydecka.cz

 

Netřídní učitelé

Jméno a příjmení
Kontakt
Vyučované předměty
Mgr. Kateřina Onderková katerina.onderkova@zsfrydecka.cz    jazyk německý
Mgr. Jolanta Tomiczková jolla.tomiczkova@zsfrydecka.cz jazyk ruský, přírodopis
Mgr. Jakub Pawlas  jakub.pawlas@zsfrydecka.cz tělesná výchova, informatika
Mgr. Tomáš Onderka   občanská výchova, dějepis

 

Asistentky pedagoga

Jméno a příjmení
Kontakt
Ing. Hana Smolková hsmol@centrum.cz                    
Michaela Godziková, DiS  
Lucie Pačová  
Jana Tichánková  


Vychovatelky školní družiny

Jméno a příjmení Kontakt
Eva Grygarová  tel. č. 732504209
Blažena Paseková  tel. č. 736466304
Renáta Enenkelová  tel. č. 737958004
Bc. Kateřina Gryczová  tel. č. 737958004


 

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni