Školská rada

Školská rada při ZŠ Frýdecké pracuje v tomto složení:

 

Člen rady za zřizovatele:       Ing. Bohuslav Muras

Členka rady za rodiče:           paní Martina Kotulová

Členka rady za pedagogy:     Bc. Hana Myslivcová

 

V roce 2021 proběhnou nové volby. Členové rady jsou voleni na 3 roky.

Školskou radu zřídil Magistrát města Havířova za účelem podílení se na správě školy. Působnost školské rady se řídí § 168 zák. č. 561/2004 Sb.

Školská rada:

Rodiče se mohou obracet na členy školské rady jednak ve výše uvedených oblastech nebo s jakýmikoliv dalšími návrhy, týkajícími se chodu školy a prostřednictvím tohoto orgánu tak přímo svými připomínkami a náměty zasahovat do činnosti školy.

Rodiče se mohou se svými připomínkami a náměty obracet na svého člena rady:
kotulova.martina@seznam.cz

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni