Školská rada

Vážení rodiče, učitelé a přátelé školy,

21.listopadu 2017, se na naší škole uskutečnili volby do školské rady. Na základě tajného hlasování byli zvoleni:

Zákonnými zástupci nezletilých žáků byla zvolena členkou školské rady:

Martina Kotulová

Pedagogickými pracovníky školy byla zvolena členkou školské rady:

Hana Myslivcová

Zákonnými zástupci nezletilých žáků nebyl zvolen žádný náhradník členky školské rady.

Pedagogickými pracovníky školy byla jako náhradník členky školské rady zvolena:

Blažena Paseková

Mgr.Monika Gelnarová

zástupce statutárního orgánu

 

 

Školskou radu zřídil Magistrát města Havířova za účelem podílení se na správě školy.

Působnost školské rady se řídí § 168 zák.č. 561/2004 Sb.

Školská rada schvaluje ve škole :
Školní vzdělávací program
Výroční zprávu
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Rodiče se mohou obracet na členy školské rady jednak ve výše uvedených oblastech nebo s jakýmikoliv dalšími návrhy, týkajícími se chodu školy a prostřednictvím tohoto orgánu tak přímo svými připomínkami a náměty zasahovat do činnosti školy.

Rodiče se mohou se svými připomínkami a náměty obracet na následující adresu:
kotulova.martina@seznam.cz

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni