Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Funkce
Jméno a příjmení
Kontakt
Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Febrová 

 irena.febrova@zsfrydecka.cz

Speciální pedagog Mgr. Marie Komárová 

731 105 787

 

Zaměření poradenských služeb školy:

Konzultační hodiny speciální pedagožky Mgr. Marie Komárové:

úterý 8.30 – 17.00 h, sudá středa 9.30 – 16.00 h

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Ireny Febrové:

středa 9.40 – 10.25    čtvrtek 14.00 – 15. 30 h

 

 

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni