Projekty

Informace o zapojení školy do projektů.

Pro více informací rozklikněte konkrétní záložky v této rubrice.

 

 

 


 

ZŠ Frýdecká je zapojena do projektu "Šablony IV", který je spolufinancován Evropskou unií. 

 


 

Projekt „Via Dolorosa“ – učíme se jinak – Stará voda u Libavé

Krásný projekt, jehož cílem bylo (od roku 2015) společně se skupinami žáků od 6. do 9. třídy nejprve s pomocí publikovaných i archivních pramenů v rámci výuky dějin 20. století zmapovat historii zaniklých obcí na území vojenského újezdu Libavá s využitím pramenů a literatury.

Odkaz na projekt zde.


 

Projekt „Muchovice – za krajinou a lidmi minulosti“ z oblasti Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“ (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2011 a 2012)
Hlavní organizátor: Zelený Klub, Praha, poskytl 15 000,- Kč.
Cíl: Rozšíření dějepisných, zeměpisných a přírodovědných znalostí a dovedností žáků a zdokonalení jejich práce s ICT

Popis: Cílem studia v předmětu přírodopis bylo zkoumat přirozené procesy a život lesa. Při exkurzi v přírodní rezervaci Mazácký Grůnik se žáci učili chodit krajinou s otevřenýma očima a umět číst všechny skutečnosti, které jsou v lese zapsány. 
Žáci v předmětu jazyk český během dvou exkurzí na Ostravskou univerzitu ve spolupráci s odborníky pronikli do základů onomastiky, tj. nauky o jménech, a hledali výklad pro některé názvy v okolí. Zabývali se nářečím a navštívili folkloristku. 
V rámci dějepisu a zeměpisu žáci zjistili, jak dříve vypadala samota Muchovice, navštívili Okresní archiv a pomocí matrik ze Zemského archivu rekonstruovali celé rodiny Muchovic. Po exkurzi ve Valašském muzeu v přírodě bylo možné rekonstruovat přibližnou podobu domů na pasece. Zeměpisná skupina se při terénním výzkumu snažila vypátrat při práci s mapou, kde většina domů stála. 
V předmětu výtvarná výchova žáci zpracovávali ovčí vlnu technikou plstění, kreslili lidové domy, obrázky do letáků, na web, vyráběli mapy a tvořili domky, cedulky a čísla pro vytvořenou audiostezku. O každé práci žáci natočili instruktážní video na web. Z výpovědí a zážitků o terénních výzkumech vznikla knížka, za kterou škola dokonce získala ocenění v celostátní soutěži Moje veličenstvo kniha.
V hodinách výpočetní techniky žáci vytvořili výukovou interaktivní prezentaci nářečních slov v Podbeskydí, vznikly 3 informační letáky pro návštěvníky Muchovic, funkční webové stránky se zvukovými soubory ke stažení pro návštěvníky naučné audiostezky, instruktážní videa pro VV jako didaktický učební materiál a 2 animované filmy na básničky p. Františky Pituchové. 
Ve školním roce 2011/2012 byl projekt dokončen - některé hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností se zaměřily na práci s tradičními lidovými materiály a učení se původním tradičním postupům. Vyučující se zaměřil především na zpracování přírodní ovčí vlny. Byl zpracován hudební dokument o životě lesa (přírodní rezervace Mazácký Grůnik) na hudbu L. Janáčka a jednotlivá videa z terénních výzkumů byla dotvořena do podoby filmu o projektu.

Začlenění dětí a práci pana učitele ocenil v knize BESKYDY - Stavby a život v nich autor "...Za zcela unikátní činnost považuji projekt základní školy v Havířově-Bludovicích. Pan učitel nabídl žákům možnost poznat způsob života lidí v minulosti na úpatí Lysé hory. Spojoval hlediska několika oborů... žáci sledovali, jak vzniká les, poznávali krajové odrůdy zemědělských plodin, místní druh ovcí - valašky, tradiční zpracování vlny, místní nářečí, vznik názvů samot ...nejcennější však bude osobní zkušenost žáků, ta je zorientuje při vnímání hodnot kultury našich předků. Havířovský příklad by se měl stát vzorem pro podobné cesty k pochopení kvality života..."


Projekt Příběhy bezpráví (2009) seznamuje žáky s československými dějinami. 

V roce 2009 si žáci vyzkoušeli výrobu filmu - od natočení rozhovoru, přes hledání informací v archivu, po zpracování hudby a videa a natočení mluveného komentáře. Zpovídanou osobností byl člen skupiny bratrů Mašínů pan Josef Švéda a politický vězeň pan Bohumír Jakubják, odsouzený na smrt za leták, ve kterém kritizoval komunismus. Dokument o p. Jakubjákovi byl oceněn spolu s dalšími pěti filmy vítězných škol.


Zmizelí sousedé (rok 2012, 2013) 

Ve školním roce 2012-2013 se žáci 9. třídy zapojili do projektu Židovského muzea v Praze „Zmizelí sousedé“. Ve škole byly vystaveny panely této putovní výstavy, z nichž každý pojednával o jedné rodině, jejíž členové skončili ve vyhlazovacích táborech a nikdy se nevrátili. Panely vytvářejí přímo žáci základních škol. Naši žáci také zpracovali jeden příběh. Týká se rodinného podniku řezníka Lanzera v Ostravě - Michálkovicích, o jehož rodině žáci vytvořili samostatný panel.


V roce 2010 žáci 9. ročníku zvítězili v celostátním projektu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí v soutěži Děti točí hrdiny, a to tvorbou dokumentu o člověku pronásledovaném v době komunismu. Film Vzpomínky Leo Žídka, z Konfederace politických vězňů, natočený žáky byl odvysílán na ČT2 6. prosince 2010. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo u příležitosti Dne lidských práv 10. 12. 2010. Ceny vítězům předal osobně ministr školství ČR Josef Dobeš. Součástí programu byla i projekce vítězných snímků a beseda s pamětníky. Akce byla součástí mezinárodní konference I mlčení je lež. Po skončení oficiální části se žáci zúčastnili exkurze do studia České televize a vystoupili v pořadu Sama doma a v pořadu Dobré ráno.


Projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010 – 2013):

Škola je zapojena do projektu „Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v základních školách“. Hlavním cílem projektu, do něhož je zapojeno celkem 9 havířovských základních škol, je podpora rozvoje a zkvalitnění výuky na základních školách zřizovaných statutárním městem Havířov prostřednictvím zavedení nových výukových metod a forem. Tři naši pedagogové vytvořili výukové materiály pro angličtinu a environmentální výuku v zeměpise. Částka pro ZŠ: 186 000,- Kč.

Škola je zapojena do projektu „Vznik centra DVPP na území města Havířova“. Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a jejich doškolení v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání prostřednictvím nabídky vzdělávacích aktivit. Dva naši pedagogové pracují jako lektoři angličtiny a sociálních dovedností, ostatní učitelé jsou zapojeni jako účastníci seminářů. Částka pro ZŠ: 175 400,- Kč.

Škola realizovala projekt Krajského úřadu Integrace na druhou - projekt Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Realizovány byly tyto vzdělávací semináře pro pedagogy:

 

Škola vypracovala projekt „Individuálně znamená lépe“ v rámci programu MŠMT EU peníze školám. Byla jednou z prvních škol, jejichž projekt byl schválen. Zaměřil se především na individualizaci výuky, škola získala 1 340 600,- Kč. Prostředky byly použity zejména na financování dělených hodin, jen minimálně na výrobu digitálních učebních materiálů a vzdělávání pedagogů. Ukončení projektu – únor 2013.


Škola v roce 2011 ukončila projekt Učíme se pro život v rámci programu  rop. Celková částka projektu činí 5 000 000,- Kč, spolufinancování města činí 7,5%, tedy 375 000,- Kč.

Tento projekt je pro školu mimořádnou příležitostí k získání finančních prostředků EU na pořízení zejména didaktických pomůcek a přístrojů, informačních technologií a výukových programů a realizaci těchto priorit:

Tyto priority vycházejí ze ŠVP školy, koncepce školy i dlouhodobých záměrů KÚ.

Sedm učeben bylo vybaveno interaktivními tabulemi a PC s připojením na internet, byla vybudována dílna a učebna s 30 PC, bylo pořízeno množství pomůcek do JČ, M, Př, Z, F, škola získala přístroj na ovlivňování mozkových vln (biofeedback) pro žáky s poruchami soustředění. Původní záměr se podařilo realizovat v plném rozsahu.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.