Aktuality

Pozvánka na schůzi
Spolek rodičů bludovické školy si dovoluje pozvat rodiče na členskou

schůzi, která se bude konat ve středu 26. září od 17 hodin.
Program členské schůze:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost.
2) Hodnocení školního roku 2017/18, poděkování.
3) Členské příspěvky 2018/2019,
4) Rozpočet 2018/2019, investice.
4) Plánované akce a termíny .
5) Různé, diskuze.
6) Usnesení a závěr.

Prezence od 16.30 hodin.


Hospodaření školní rok 2017/2018

Čerpání rozpočtu

Výdaje

papíry do tříd 915
domeček Barbie (MŠ) 5382

Projektový den

Španělsko

14572
Školka 20000
Družina 19998
Vybavení _nové oddělení družiny 5000
Lyžařský výcvik 10000
Den učitelů 309
Superstar 1931
Cestovné odis_soutěže apod. 544
9.třída 810
1 třída šk.rok 2018/2019 3000
Malý čtenář 2964
Odměny 2017/2018 14000
Kroužky  3000
Odměny soutěže_ školní apod.    1500
Kancelářské potřeby  720
Mikuláš 6412
Výtvarka 2x 14295
   

Nad rámec rozpočtu schválen vzdělávací program Etiketa do škol
190 žáků                                             5700 Kč

Dokončeny a naplněny webové stránky 32065 Kč


 

Příjmy

členské příspěvky 2017/2018               46800,- Kč
výtvarka vstupné                                  5800,- Kč
pronájem laviček a stolů                        3000,- Kč

dary rodičů                                         37150,- Kč

zisk ples                                             10712,- Kč

zisk Radovánky                                   44464,- Kč


 

Ples 2018

Vstupné 36550
Tržby 41432
Celkem  77982
Náklady 67270

Zisk 10712 Kč

Radovánky 2018

Vstupné 17170
Tržby 93545
Celkem 110715
Náklady 

66251

Zisk 44464 Kč

 

Rozpočet 2018/2019

Výdaje

Papíry do tříd 2000
Projektový den 15000
Školka 20000
Družina 20000
Lyžařský výcvik 10000
Superstar 2000
9.třída  1500
1.třída 3000
Malý čtenář        3000
Odměny třídám   14000
Kroužky            3000  
odměny soutěže 1500
Mikuláš 6000
Výtvarka  15000
Provozní režie  2000
Cestovné ODIS 1000

Celkem výdaje

119000

Příjmy

Členské příspěvky  48000
Dary 30000
Vstupné výtvarka 5000
Zisk z akcí  36000

Celkem příjmy

119000

 

Nad rámec rozpočtu ke schválení - nátěr prvků v zahradě pořízených SRBŠ (domeček, lavečky atd.)
Oprava podlahy v domečku SRBŠ.

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni