Aktuality

Zápis ze schůze (on-line) Spolu rodičů bludovické školy konané ve dnech 25.10.2021 - 5.11.2021

Usnášeníschopnost.:

Ve škole a školce je celkem 310 dětí, z toho 73 sourozenců. Počet volitelů je tedy 237.

Schůze se zúčastnilo 148 hlasujících. 

Usnášeníschopní jsme při počtu 119 hlasujících a tedy tato schůze je usnášeníschopná a veškerá hlasování jsou platná.

Hlasy ANO 142

Hlasy NE 0

Hlasy ZDRŽEL 6

Byl schválen předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu.

2) Hodnocení školního roku 2020/2021, poděkování.

3) Členské příspěvky 2021/2022.

Hlasy ANO 147

Hlasy NE 1

Hlasy ZDRŽEL 0

Byl schválen členský příspěvek 2021/2022 ve výši 200 Kč/rodinu.

Příspěvky vybereme elektronicky převody na účet spolku. Rodiče emailem přes poskytnutý kontakt obdrží pokyny k platbě členského příspěvku. U příspěvků, které se nevyberou do 15. 12. 2021 bude přistoupeno k výběru přes lístečky a žáky ve škole.

Dary pro školní rok 2021/2022

Současně budou rodiče v mailu vyzváni k poskytnutí daru na podporu našich dětí  a činnosti s nimi.

4) Rozpočet 2021/2022.             

Hlasy ANO 142

Hlasy NE 0

Hlasy ZDRŽEL 6

Byl schválen rozpočet 2020/2021 v tomto rozsahu:

 

 

Výnosy:

 

Členské příspěvky:

47 300

Předpokládané výnosy z akcí:

80 000

Výtvarné dílny vstupné:

8 000

 

 

Celkem

135 300

Náklady:

 

provozní:

 

kroužky  

3 000

   

Odměny do soutěží (v rámci školy)

1 500

   

lyžařský výcvik

20 000

odměny konce školního roku ZŠ

15 000

Škola v přírodě

1 500

Superstar - odměny   

2 500

Malý čtenář 500 Kč/ třídu na 1. stupni

3 000

Družina

20000

Mateřská školka

20000

Večírek 9. Třída

1 500

Adaptační kurz 

10 000

Příspěvek 1. třída 

3000

Provozní:

 

Projektový den

15 000

Výtvarné dílny

12 000

Mikuláš

5 000

Den učitelů

300

Svačinu si dělám sám

2 000

Celkem

135 300

 

 

5) Plánované akce a termíny.

                     Vánoční výtvarná dílna - rušíme vzhledem k pandemické situaci

 

                     Projektový den - odloženo na jaro 2022

 

                     Školní ples - 19. 3. 2022

 

                     Velikonoční výtvarná dílna (ZŠ i MŠ) - březen 2022

 

                     Radovánky - 4. 6. 2022

 

                     Akce budou realizovány podle aktuální epidemické situace.

 6) Různé, aktuální situace.

Vzhledem k tomu, že od jara 2020 fungujeme v omezeném režimu nejsme na tom příliš dobře s objemem finančních prostředků.

Pevně věřím, že se situace ustálí a na jaře, kdy bychom se měli poprvé setkat na plese, už se to podaří a nebudeme muset aktivity pro děti a příspěvky osekávat na minimum, případně úplně pozastavit. To je výhledově dvojitý ročník lyžařského pobytu. Ten zřejmě proběhne dříve než zmíněný ples a je jisté, že když ples proběhne, bude hotovost na příspěvek právě na něj. To, jestli obě akce opravdu proběhnou, je ale zatím ve hvězdách.
Proto je pro zachování fungování nezbytný váš členský příspěvek.

Může se stát, a stalo se to v loňském roce, že se vám zdá, že vaše dítě nebylo podpořeno, že z peněz zrovna nic nemá, protože vlastně vůbec nechodilo do školy a vy nevidíte důvod, proč byste měli příspěvek platit. Zkuste se nad tím zamyslet komplexně. SRBŠ je rodičovská aktivita, nepodporujete tedy školu, ale podporujete děti a aktivity pro ně. Větší a hlavně trvalé podpory vaše děti dostávají již od školky a na prvním stupni. Tam bezesporu benefity mnohokrát překročily výši příspěvku. Ale i na druhém stupni podpora je, a v některých ročnících také převyšuje vybraný příspěvek. Je to tak, že díky příspěvku a spojení této hotovosti jsme v průběhu školních let schopni vytvořit mnoho dobrého i pro další generace (herní prvky v zahradě školky i družiny, odborné vybavení, sportovní vybavení, zvukovou aparaturu apod.)

Přes aktuální situaci chceme pro děti zachovat spoustu atraktivních aktivit. Jedná se hlavně o mladší děti, které jistě velmi složitě vnímají všechna restriktivní opatření. Proto je nechceme ošidit ani o Halloween, Mikulášskou veselici, případně po novém roce o Karneval a podobné aktivity. Konzultovali jsme možnosti i s vedením školy a všechny tyto zmíněné aktivity budeme finančně podporovat.

7) Družina

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili při přípravě halloweenského odpoledne a těšíme se na další spolupráci na akcích pro družinu.
Vychovatelky školní družiny plánují v předvánočním čase Adventní mini trh výrobků dětí. Půjde o setkání rodičů a děti u vánočního stánku i s vánočním punčem před školou.Jestliže jste ochotni pomoci přihlaste se v družině nebo na telefomu 604286310, e-mailu srbsfrydecka@seznam.cz.

 

Zapsal: Ivana Sobolová

Ověřil: Žaneta Klimszová

 

Členská schůze pro rok 2021/2022 proběhne on-line.

Přihlášení k odkazu

Členská schůze Spolku rodičů bludovické školy (google.com)

 

Čerpání financí v projektech nad rámec rozpočtu 2018/2019Projekt "Zkus to zdravě"

ZkusToZdrave.cz

 

ZDRAVÍ DĚTEM
I. a - první stupeň základní školy 1. – 2. třída - JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU (vzdělávací pohádkový příběh, praktická cvičení)
• ZDRAVÍ DĚTEM I. b - první stupeň základní školy 3. – 5. třída (přednášky, praktická cvičení)
• ZDRAVÍ DĚTEM II. a - druhý stupeň základní školy 6. – 9. třída (přednášky, praktická cvičení)

OBSAH PŘEDNÁŠEK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEDNÁŠKY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

PŘEDNÁŠKY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ - ZDRAVÍ DĚTEM I. b Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (3. – 5. třída) - Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. - Celková doba je 4 vyučovací hodiny - dopoledne (standardně 8:00 – 11:30). - Na konci hodiny děti dostávají tematický diplom a omalovánky.
1. hodina - Základní složky potravy (45 minut) (sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály, vitamíny) - Jaké jsou jednotlivé živiny (sacharidy, tuky, bílkoviny) a kde jsou obsaženy - Příjem živin v průběhu dne (jaké by měly převažovat v dopoledních hodinách a jaké v odpoledních hodinách) - Co sledovat na obalech výrobků (složení oblíbených nezdravých svačin) - Porovnání mléčných výrobků, složení - Lesní zvířata, čím se živí, jak se v lese správně chovat - Sladkovodní ryby a naše největší rybníky (proč je dobré zařadit pravidelně ryby do jídelníčku)
2. hodina - Základní pravidla zdravého stravování (45 minut) - Vitamíny a minerály – jaké máme, kde se nachází a proč jsou pro nás důležité - Diskuze na téma, proč by děti měly jíst pravidelně - Proč je důležitá snídaně (pravidlo 5-6 porcí denně) - Pitný režim a jeho dodržování - Ukázka 100% ovocných džusů - porovnání s přeslazenými nápoji - Proč je důležité omezit cukry (kde se nachází, čím nahradit cukrovinky), umělá sladidla a dochucovadla - Důležitost vlákniny, ovoce, zeleniny (diskuze na téma jakou zeleninu a ovoce děti znají, jakou mají rády, jakou pravidelně svačí …) - Třídění odpadu – co se děje s odpadky po vyhození do popelnice, jak správně třídit odpad
3. hodina - Praktická část (45 minut) - Potravinová pyramida - Vytváření zdravých talířů - Rozdělení mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, pečiva, masa - Děti si opakují získané informace z předchozích dvou hodin - Vystříhávají z letáků potraviny a lepí je na předtištěné pyramidy a talíře (mimo jiné si uvědomí, jak málo zdravých potravin v letácích najdou)
4. hodina - Děti v pohybu (45 minut) - Výhody sportu - Jaké máme druhy sportů - Proč sportovat / následky - Obezita a zdravotní problémy s ní spojené - Nebezpečí diet a hladovění - Diskuze na téma žáci a sport (jestli sportují, proč sportují - motivace nesportujících spolužáků) - Ukázky různých sportovních odvětví (motivace žáků k pohybu) - Volnočasové aktivity

Ze SRBŠ uhrazeno 5624 Kč.


 Robot JIMU UBTECH

Z emailové žádosti p. učitele Pawlase

..."rád bych se zeptal a poprosil Vás, zda byste mohli zvážit nákup programovatelného robota do hodin IVT. Je to robot JIMU UBTECH - prakticky ze všemi třídami 

jsem již v minulém roce začal programovat v dvou aplikacích. Letos jsem přidal ještě jednu a to code.org. Našel jsem k tomu článek přímo na MŠMT
-odkaz na MŠMT a článek o robotech
Ve stejném duchu, v jakém pracujeme v aplikacích, se programuje také robot,kterého bych do výuky rád pořídil.. žáci by si tedy mohli nejen virtuálně,
ale také fyzicky vyzkoušet výsledek své práce v hodinách. Roboty bych rád pořídil dva. Pokud by žák splnil úkol v dané aplikaci na počítači, přešel
by následně k robotovi a pokračoval by v práci s ním. Ve družině je zřejmě nevyužitý tablet, který by se k programování hodil. Použít lze také chytrý
telefon.

Ze SRBŠ uhrazeno 4890 Kč na pořízení robota.


Projekt "Svačinu už zvládnu sám"

Jde o projekt +. oddělení školní družiny v nových prostorách bývalého služebního bytu. Byla zde zachována kuchyňka, do které vedení ZŠ pořídilo vařič
a troubu a SRBŠ koupilo základní vybavení pro děti na výrobu svačinek. Cílem je zapojit děti do drobných prací s potravinami. Také následně
např. navštívit některé provozy mlékárnu, pekárnu apod. Případně pozvat na návštěvu někoho z rodičů, aby povyprávěl o své profěsi v potravinářství.
Vyčleněno z rozpočtu na přípravu svačin 200 Kč/měsíc,

tedy celkem 2000 Kč/školní rok.
Sandwich


Vybavení kroužku Capoeiry

Z emailové žádosti p. učitele Pawlase: 
"... Dále jsem vás chtěl požádat, zda by bylo možné nakoupit do kroužku capoeiry vybavení. Využil bych ho nejen v kroužku, ale také běžně vhodinách TV.
V současnosti je do kroužku zapojených 10-12 aktivních dětí. V příštích letech se rozhodně budu snažit kroužek udržet, ale jak říkám, lapy jednoznačně využiju i v klasické výuce TV případně sportovních her...

Ze ŠRBŠ uhrazeno 8 ks lap v hodnotě 6480 Kč.


 Nový reproduktor Sony  MHC-V11

Tento moderní reproduktor nahradil již vysloužilý přehrávač, který SRBŠ koupilo již před více jak 10ti lety. Bude sloužit v tělocvičně, na nácvik Radovánek a pro další příležitosti.

Sony MHC-V11 - MinisystémSony MHC-V11 - MinisystémSony MHC-V11 - MinisystémSony MHC-V11 - Minisystém


Dva nové přehrávače Gegen CDM 388

 Tyto přístroje nahradí a doplní stav vyřazených přehrávačů, které jsme pořídili před více jak 10 lety, ve třídách prvního stupně, pomáhají ve výuce jazyků a dalších předmětů.

Hrazeno ze SRBŠ 1588 Kč
Gogen CDM 388 SUBTS - Radiomagnetofon

 

Polikarpova stavebnice pro MŠ

Na žádost oddělení Pastelky doplnění prvků polikarpovy stavebnice.

Hrazeno ze SRBŠ 9986 Kč

Lednice s mrazákem do školní družiny

Lednice poslouží k uchovávání svačinek - ovvoce do škol, mléko do škol. Také v teplém období umožní uchovánání nanuků, sladkostí - dortíků a zákusků k oslavám narozenin apod. V I. oddělení přispěje k uchování potravin pro projekt "Svačinu si dělám sám"

Hrazeno ze SRBŠ 14190 Kč

Oprava havarijního stavu domku SRBŠ

 Při posledních Radovánkách bylo rozhodnuto, že stav domku je neuspokojivý, propadlá podlaha, chybějící prkna v zadní části domku. Byl objednán odborník, který vyhodnotil stav jako nesmírně rizikový, Nejen propadlá podlaha a chybějící prkna, ale i uhnilé svislé konstrukce domu, které držé krov domečku. Práce probíhaly v průběhu prázdnin a byly zdárně dokončeny. 

Teď ještě čeká domek nátěr nových prvků, oprava dveřního kování a zámku, které bude v režii našeho tatínka pana Wierzgońě, který dohlížel a podílel se na opravě a práce bez náhrady dokončí. 

Patří mu velký dík. 

Hrazeno ze SRBŠ 17163 Kč

 

zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.