Ambrožíci předcházejí nemocem včelstev

V rámci praktické činnosti kroužku proběhlo léčení včeliček aerosolem proti parazitu varoa.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni