Dvě věže a škola plná stavitelů

DVĚ VĚŽE A ŠKOLA PLNÁ STAVITELŮ

Výstavba gotické věže započala na podzim roku 2011.

Z tehdejší 7. třídy se rekrutovali kameníci, kteří opracovávali kámen na stavbu věže. Stavba pokračovala i v letech 2012 a 2013, pak však byla přerušena a opuštěna.

Kameníci stavbu opustili v létě 2014. Stavba začala chátrat, domkaři si část kamenů odnesli na stavbu vlastního obydlí, z další části materiálu se staly chlévy a posloužily do základů dalších staveb.

Na místě původní stavby byly na podzim 2015 položeny základy nové věže. Ta zvětšila svůj půdorys a byla vylepšena technologie stavby. Aktuálně je používáno hydraulické bednění, které umožňuje udržet kruhový tvar a kolmost stěn věže k podloží.

Z původního, zbylého materiálu bylo vystavěno 16 a ½ řady nové věže. Další řady jsou prací kameníků 8. ročníku: Jakuba B., Daniela Viliema B., Matěje J., Tomáše M., Denise M., Martina M., Jana P., Kryštofa R., Noela S., Terezky S., Jakuba S., Jakuba T. a také Matyáše Z. Tito zdatní kameníci příležitostně pracovali na stavbě do léta 2016, poté je čekaly jiné úkoly.

Souběžně s kameníky z 8. ročníku pracovali další kameníci ze 7. ročníku na stavbě druhé věže. Byli to Valerie B., Anna B., Rona F., Agáta J., Jakub J., Tomáš K., Daniel K., Ondřej K., Barbora K., Simona M., Štěpán M., Tereza O. a Jakub S.

Na podzim roku 2015 architekt a stavitel Šimon Kufa navrhl gotický most, nakreslil jeho plány a na jaře roku 2016 byl slavnostně položen základní kámen tohoto mostu. Původní návrh mostu počítal s vyššími oblouky. Protože gotická věž číslo jedna již byla v podstatě hotova, muselo dojít ke snížení oblouků a tím i celého mostu o tři sáhy, dva lokte a jednu píď. Jako vždy do stavby zasáhl osud. Do již hotové gotické věže číslo jedna udeřil blesk. Odlomil vrchní část stavby a následný požár zničil vrchní část stavby. Takže hříčkou osudu byla celá věž dokončena jako poslední v řadě všech tří gotických staveb na podzim roku 2017. Byla zvednuta oproti původní stavbě o tři sáhy, dva lokte a jednu píď… Dostala novou korunu, tentokráte většího průměru, a nový mohutný koncový kužel. Ten byl prací tří generací příležitostných stavitelů. Na výrobě obou kuželů se podílel emeritní stavitel Karel Kolář, materiál a technologii zajišťoval David Kolář a povozem vše dopravil na místo Daniel Kolář.

A co se stalo s původní korunou a kuželem? Celá koruna i s kuželem byla vyzvednuta a přenesena na gotickou věž číslo dva. Záhy po dokončení stavby druhé věže byl dostavěn gotický most. Stavba celého souboru Dvě věže a mostu byla ukončena, jak již bylo zmíněno dříve, na podzim roku 2017.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  text Petr Vojtek

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni