TV Makedonia

12. a 13. března 2012 v 6. třídách v hodině Dějin kultury si měli žáci nejprve nastudovat místa spjatá se životem a dobýváním Alexandra Makedonského, posléze zpracovali scénář a podle něj natočili vlastní televizní reportáž z jednoho z těchto míst. V reportáži udělali krátký rozhovor s očitým svědkem událostí – ženo z obleženého města, vojákem Alexandrova vojska nebo se samotným vojevůdcem. Cílem bylo zapamatovat si informace o životě slavného Alexandra Velikého, a zároveň cvičit svoje komunikační dovednosti. Záznam řeči je zpětnou vazbou pro žáka, zda mluví jasně, zřetelně, dost hlasitě a zda ovládá svá gesta a pohyby těla. Výsledkem je série reportáží připomínající večerní televizní zprávy.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni