Učíme se společně v 1.A

Abeceda, to nic není…
Čtení, psaní bude snadné, když budeme pilní…
Učení nemusí být mučení…

S tímto mottem a úvodní písní „Abeceda, to nic není….“ začalo ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 16.00 hod. ve třídě 1.A dobrovolné odpolední vyučování se zkrácenými vyučovacími hodinami Matematiky, Jazyka českého a Prvouky .

S sebou si děti přivedly svého rodiče nebo jiného dospělého člena rodiny. Četlo se, psalo, počítalo, soutěžilo mezi dětmi třídy.

Nechyběla ani chutná svačinka. Maminky napekly pro děti i dospělé zákusky, sladké dobroty. Třídní učitelka nabídla rodičům kávu, obdarovala všechny sladkostmi za píli a snaživost ve vyučování.

Ze setkání vytěžili všichni. Děti měly radost , že jejich rodiče s nimi zasedli do školních lavic a zkusili si „ na své kůži“, jak to chodí ve vyučování 1.A třídy. Velmi rády ukázaly, čemu se již ve škole naučily. Rodiče se orientovali, co a jak opakovat s dítětem doma. Učitelka „získala své spojence“ v působení na žáky.

Po 18. hodině třída utichla, vyučování skončilo. Na všechny zúčastněné čekala doma zasloužená večeře.

Zapsala TU I.A Mgr. Břenková

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni