Ukázková hodina

Dne 16. 1. 2014 škola v rámci Dne otevřených dveří uskutečnila Ukázkovou hodinutělesné výchovy a českého jazyka.

 

V tělocviku děti pracovaly s paní učitelkou a profesionální trenérkou na základech gymnastiky. Po rozcvičce přišly na řadu kotouly, šplh, cvičení na lavičkách a na závěr závodivé hry. Jazyk český byl zaměřen na výuku čtení. Rodiče viděli, jak třída pracuje na čtenářských dovednostech samostatně, ve skupinách i ve dvojicích.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni