Vánoční koncert 2017

11. prosince 2017 za obrovského zájmu rodičovské veřejnosti proběhl v adventním čase dlouho očekávaný a vysoce hodnocený vánoční koncert žáků ZŠ a MŠ Frýdecká.

Všechna vystoupení byla oceněna nadšeným potleskem, k úspěchu nemalou měrou přispělo i inspirativní prostředí evangelického kostela v Havířově – Bludovicích.

Děkujeme panu faráři Vladislavu Volnému za podporu a milé přijetí, rovněž také všem členům pedagogického sboru za náročnou přípravu koncertu a všem žákům za předvedená vystoupení.

Tak jako každý rok naši přátelé z Polska zhlédli náš adventní koncert plný českých koled v bludovickém kostele, tak i my jsme zavítali do polské družební školy v Jastrzębie-Zdrój.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni