Návštěva Polska

23. 5. 2017

Návštěva družební školy v Jastrzębiu-Zdrój dne 18.5.2017

Vztahy mezi naší školou a školou „Nr.19“ v polském Jastrzębiu-Zdrój mají již dvacetiletou tradici. Dlouhé roky tam s páťáky jezdíval pan učitel Šelong a vždy si to naše i polské děti užily.

 

Tuto tradici se po krátké pauze podařilo obnovit. Program pro děti byl však tentokrát zaměřený na jazykové dovednosti zejména v angličtině. Do Polska jelo naši školu reprezentovat 15 dětí, kterým se celé dopoledne věnovali jejich polští vrstevníci.

Paní učitelka Bloniarczyk nás po krátkém přivítání mile překvapila. Polské děti nám zahrály krátké, ale moc pěkné představení celé v angličtině „The Wish Fish“. Poté následovala procházka po škole s nahlédnutím do některých učeben. Naproti ředitelny jsme obdivovali plakáty o Jastrzębiu a zajímavých místech v okolí, které vystavili žáci polské školy. Jejich plakáty byly v angličtině a polštině.  Ve třídě pak naše děti odprezentovaly  5 plakátů představujících Havířov a okolí z různých úhlů pohledu, všechny v angličtině. Naše plakáty sklidily zasloužený obdiv a my jsme je pak zapůjčili k vystavení, aby si je mohly prohlédnout děti z celé školy.

Program pokračoval společnou výukou jednoduché písně ve francouzštině a společnou výrobou zeleninového salátu podle receptu z plakátu. U stolečků při krájení zeleniny probíhala živá diskuse, děti už se stačily skamarádit a skloubit angličtinu, polštinu a češtinu tak, že si bez problémů rozuměly.
Poslední společnou aktivitou byly souboje ve vybíjené, s velkou chutí se zapojili takřka všichni. No a po obědě už přišlo loučení, děti si ještě stačily vyměnit důležité kontakty a do autobusu jsme všichni nastupovali s pěknými zážitky a pocity z milého setkání.

Bc. Hana Myslivcová

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni